Hoppa till innehåll
Hem » Expertisen säger….

Expertisen säger….

Ensamhet – ett stort samhällsproblem

I vårt arbete inför att starta upp Silverkanten stod det ganska snabbt klart för oss att konsekvensen av ofrivillig ensamhet är enorm. Enorm för samhället och framför allt- enorm för individen själv. 

Vi läser i Folkhälsomyndighetens senaste befolkningsundersökning “Hälsa på lika villkor” att ensamhet, och isolering, är som störst bland unga och de äldsta i vårt samhälle. “Bland de äldsta, 85 år och äldre, uppger 40 procent av kvinnorna och nära 30 procent av männen, att de besväras av ensamhet och isolering.” Nästa befolkningsundersökning publiceras 13 november 2024 och vi på Silverkanten hoppas innerligt att trenden då har vänt.

Att vara ensam är i sig inte farligt, tvärtom- självvald ensamhet kan vara bra för vårt välbefinnande! Däremot visar forskningen att långvarig ofrivillig ensamhet innebär kronisk lågintensiv stress och en långvarig ökning av stresshormoner. Detta påslag kan leda till högt blodtryck och inflammation i kroppen vilket i sin tur ökar risken för allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke och demens. Ofrivillig ensamhet kan dessutom även leda till depression. 

Ovan fakta är hämtat ur artikeln “Ensamhet- ett hot mot vår hälsa”, i samma artikel fastnade vi vid Lena Dahlbergs ord: “– Att känna sig ensam ger ett sämre välbefinnande. Jag utgår från att vi har en äldreomsorg för att vi vill att våra äldre ska må bra. Om vi är måna om våra äldres behov, då behöver vi hjälpa till även när de sociala funktionerna sviktar, så som vi hjälper till när de kroppsliga funktionerna ger vika”. Det är precis vad vi på Silverkanten känner, vi vill hjälpa och finnas för våra medmänniskor för att upprätthålla hälsa och kroppsligt mående. 

Lika farligt som rökning

Faktum är att ofrivillig ensamhet kan vara lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen. Vi på Silverkanten tänker att de flesta nog vet hur farligt det kan vara att använda den mängden tobak dagligen. Om samma personer däremot vet att personer i vår närhet lever farligt på grund av brist på sociala kontakter tror vi att betydligt fler skulle vilja finnas där eller få hjälp med att finnas där. Lyssna gärna på P4 Örebros korta och koncisa radioklipp om du vill höra mer kring detta. 

I Socialstyrelsens lägesrapport för 2023 läser vi, med sorg i hjärtat, att talet för självmord/100 000 invånare ökar med stigande ålder. Den högsta frekvensen ses hos män över 80 år men även bland kvinnor är suicid vanligast från åldrarna 80 år och uppåt.

Medvetenheten ökar

Ja, ofrivillig ensamhet har tyvärr mycket allvarliga konsekvenser och tack och lov har medvetenheten om konsekvenserna ökat bland de svenska myndigheterna. Sedan några år tillbaka har arbetet kring att motverka ofrivillig ensamhet intensifierats. Vi läser på Regeringens hemsida att det under 2023 påbörjades en treårig gemenskaps-satsning på 900 miljoner kronor.

Regeringen har som en del i denna satsning gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet. Socialminister Jakob Forssmed konstaterar: “Sverige måste gå från att betrakta ofrivillig ensamhet som ett individuellt bekymmer till ett stort problem med allvarliga negativa hälsoeffekter.” 

Det intensifierade arbetet är nödvändigt och vi känner oss hoppfulla när vi läser om socialministerns vision med regeringens arbete: “Min vision är ett samhälle där vi gemensamt motverkar ensamheten och uppvärderar mellanmänskliga möten”.

Social aktivitet på recept

Projektet “Social aktivitet på recept” följs med intresse och spänning av oss på Silverkanten. Faktum är att vi blev lite smått lyriska när vi stötte på projektet! 

Syftet med projektet är att “utveckla, implementera och utvärdera en svensk modell för social aktivitet på recept.” Inspiration har hämtats från England, där de sedan många år tillbaka arbetat med Social Prescribing. Är du nyfiken på att veta mer om det svenska projektet kan du läsa här

Att bryta ensamhet

Det är både svårt och farligt för hälsan att vara ofrivilligt ensam och det är inte enkelt att prata om. Tyvärr omges även ensamhet av stigma vilket inte gör det enklare för individer som känner sig drabbade. Men det går att bryta och det finns även hjälp att ta till.

Folkhälsomyndighetens hemsida fokuserar helt och hållet på den psykiska hälsan och vi vill gärna uppmuntra er att gå in och kika på sidan. Här finns mycket nyttig information både för att förbättra eget mående men även för att kunna stötta personer i ens närhet som lider av exempelvis ensamhet.

På hemsidan, men även på flera andra ställen som vi besöker under vårt förarbete, dyker EASE-modellen upp – en modell som kan användas till hjälp för att bryta ofrivillig ensamhet:

  1. Extend yourself. Öva på att hälsa, ha ögonkontakt och kanske småprata med andra människor.
  2. Action plan. Tänk ut var du kan träffa likasinnade och sök dig dit. Fokusera på dina intressen. Du kan exempelvis gå med i en kör eller förening.
  3. Selection. Välja ut någon eller några personer som du vill utveckla kontakten med. Fokusera på dem.
  4. Expect the best. Försök att ha positiva förväntningar och utgå från att andra människor vill dig väl.
Källa: https://dinpsykiskahalsa.se/ensamhet?fbclid=IwAR1pqwre1A8yOcnNZqf5NRUqkLpb_-cG2TAuYJC-ADd1pQz1STWe7ka7AlU

Silverkanten vill även öka medvetenheten för att ökad vaksamhet när någon av våra medmänniskor genomgår olika livsförändringar. 

Förändringarna kan vara av olika karaktär men en stark bidragande orsak till just ofrivillig ensamhet är förlusten av en partner. Riksföreningen för äldres hälsa skriver att ungefär en tredjedel av alla över 60år (ca 900 000 personer) lever i ensamhushåll. 

Genom att vi medmänniskor sträcker ut en hand och tar kontakt när någon i vår närhet förlorar sin partner kan vi medverka till mindre ensamhet och utanförskap. Tillsammans blir vi starka!

Digitalt utanförskap 

Internetstiftelsen publicerar årligen en rapport kring svenskarnas internetvanor. I rapporten läser vi att internetanvändningen ständigt ökar i vårt samhälle och att nästan alla i Sverige använder internet. Tyvärr konstateras det också att “andelen icke-användare ökar dock med stigande ålder och bland de över 75 år använder 3 av 10 inte internet”. Nedan ord-moln är hämtat från rapporten och visar exempel på internetaktiviteter som gärna kunde vara enklare att hantera och som vill klaras på egen hand. Vi på Silverkanten vill gärna bidra till att dessa aktiviteter på sikt ska kunna göras på egen hand. På ett lugnt och pedagogiskt sätt kan vi bistå med hjälp till självhjälp.


Följ gärna Silverkanten på sociala medier: